vilanovameia.tk

Monestirs

 


Monestir de Sant Pere del Bac, o de l'Obac

S'hi va des de Vilanova, per un camí en direcció migdia. És vora del barranc de Sant Pere, difícil de trobar, els murs són dins d'un alzinar, sota un camp de cereal.

 

Veure amb http://maps.google.com

 

Benedictines

En aquesta església hi hagué inicialment una comunitat de monges o donades que devien seguir la regla benedictina. La primera notícia data del 1080, en un testament on s'esmenta l'abadessa Eliarda, d'aquest lloc.

El 1215 ja no tenia comunitat i el 1244 fou donada al priorat de Santa Maria de Meià. A mitjan del segle XVII encara tenia culte, ara està totalment arruïnat.

 


Monestir de Santa Maria de Meià

El priorat de Santa Maria de Meià és situat al poble del mateix nom, uns 2 o 3 km a ponent de Vilanova de Meià.

Veure amb http://maps.google.com

 

Benedictins / canonges
 
Aquest cenobi fou fundat com a monestir independent, pel senyor del castell de Meià, Guillem de Meià, en una data incerta del començament del segle XI, entre el 1010, data de la recuperació del lloc de mans dels sarraïns, i el 1040, que és quan hom té la primera notícia de la seva existència.No sabem tampoc sota quina regla es regia aquest establiment. És de suposar que no era benedictí ja que hom té notícies (cap el 1080) d'una reforma del cenobi on es diu que en endavant seguiran les directrius de Benet de Núrsia. Aquesta reforma seria conseqüència de la decadència registrada arran d'una incursió sarraïna, que havia deixat el lloc en ruïna.

Aquesta primera reforma no va tenir èxit per l'oposició de l'abat. A partir del 1091 comencen a aparèixer nombrosos clergues, que a principi del segle XII s'anomenen canonges. El 1105 trobem dirigint la comunitat un prior en lloc de l'abat.

El 1140 el prior del monestir fa donació del mateix a Santa Maria de Ripoll
 amb la intenció de que els monjos observessin la regla benedictina. Aquesta donació es va confirmar més tard i fou ja definitiva a partir del 1183 data en que la família dels fundadors hi donen la seva conformitat.

Sota la dependència de Santa Maria de Ripoll entra en una etapa d'estabilitat, els priors eren anomenats des d'aquell monestir d'acord amb els antics senyors del priorat. L'any 1315 el visitador de Tarragona fa constar que tot i que l'església es troba ben parada el monestir era destruït; la comunitat formada per clergues, monjos i conversos; moltes de les rendes del priorat havien estat apropiades per l'abat del monestir de Ripoll. La situació moral era de total disbauxa i fins i tot el prior tenia públicament una concubina, com també la tenien altres canonges, i un darrer era acusat de sodomia.

Els priors comendataris van agreujar els mals del priorat, i des del 1445 es deslliga de Ripoll i passa a dependre directament de la Santa Seu. La comunitat continua amb la seva situació ambigua, formada per canonges i monjos, els primers amb categoria superior. Això fa que hom la consideri una canònica i que el papa intentés secularitzar-la el 1592, intent que no prosperà. Aleshores continuà com a priorat clarament benedictí, amb certa dependència, altre cop, de Ripoll.
 
El 1693 es reforma l'església en la seva totalitat i el 1837 arriba la fi del cenobi, amb la seva desamortització.